Pedigree tree of Rozalia Urban of Dolni Libchavy #124